Agnieszka Bartochowska
Asystent kynologiczny
Warszawa
Telefon: 501-945-698
e-mail: a.bartochowska@wp.pl